Målet med Protrack.dk er at indsamle, dele og udbyde viden om projektstyring, ledelse og teambuilding.

Præsentationsdesignet

Målet med præsentationsdesignet er at designe produktet og dermed udarbejde et præsentationsdesign enten som roughtskitse eller som et designlayout.. 

Undersøgelsestrinnet

Målet med undersøgelsestrinnet er at afdække vigtige forhold for samt at fastlægge en måde at lede processen på i det videre forløb. Dokumentationen for undersøgelsestrinnet udmønter sig i en projektplan og en konceptbeskrivelse – disse er input til vores næste fase i processen - designtrinnet.

Undersøgelsestrinnet er opdelt i 2 faser hvor hhv. fase 1 er procesaktiviteter og fase 2 er produktaktiviteter.

Procesaktiviteterne indbefatter flg. opgaver:

Metode - Afdækning af kundens behov

Det indledende møde kræver, at du som projektleder er velforberedt og klædt på til den kommende opgave. Dette betyder helt konkret at det er dig der skal tage initiativ når der er behov og vigtigst af alt, at lytte til kunden og de behov som de har.

Foranalyse

Alle projekter starter med en foranalyse hvor målet er at fremskaffe de informationer, som du skal bruge, for at kunne organisere og planlægge projektet. Det er ligeledes i foranalysen man tager stilling til valget af en udviklingsmetode herunder eksempelvis vandfaldsmetoden, udforskende programmering eller prototyping.
Foranalysen er indledningen på projektet og er fundamentet for den videre proces. Det er vigtigt at man ikke forhaster sig igennem denne proces men at man tager den tid som ting nu engang tager og sikrer sig dermed den optimale start!

EIAG - Handling og refleksion

EIAG står for Erfaring-Identificer-Analyser-Generaliser. EIAG modellen bruges af ledere til at gøre det lettere at lære evalueringsprocessen for de enkelte deltagere og for teamet som helhed. Modellen er en mere detaljerede udgave af ”Learning by doing”.

"Learning by doing"

Essensen af ethvert teams læringsprocesser ”learning by doing”. Det at man arbejder i nuet gør, at man både er fysisk, psykisk og socialt engageret og aktiveret og lærer tingene på den ”hårde måde”.

Læringszoner

 

”Når du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået!”

Planlægning af tidslinie

Hvornår er projektets deadline? En tommelfingerregel for udviklingsprojekter er at de enkelte faser kan opdeles tids- og opgavemæssigt på flg. måde:

 

Udgiv indhold