Lederrollen

"En leder har kun succes, hvis hans/hendes medarbejdere har succes", har en topleder i dansk erhvervsliv udtalt. Ledelse er dermed et spørgsmål om:

At skabe resultater gennem andre menneskers indsats.

Mange, der ikke har haft lederansvar, tror fejlagtigt at ledelse har noget at gøre med at lederen fortæller andre, hvad de skal gøre, fordi:

  • Han/hun ved mere end de andre
  • Han/hun kan mere end de andre
  • Han/hun er smartere og er derfor bedre til at træffe beslutninger.

Det har intet med ledelse at gøre. Desuden vil arbejdssituationen være så kompliceret og foranderlig, at ingen ledere vil kunne leve op til ovennævnte karakteristika.

Når en leders succes afhænger af medarbejdernes succes er det væsentligt at fokusere på, hvad der giver medarbejderne succes.

Medarbejdernes succes og oplevelse af succes er bl.a. afhængig af:

  • Virksomhedens succeskriterier (Indtjening, konkurrenceevne, effektivitet, kvalitet, udviklingsevne, etc.)
  • Sociale kriterier (gruppetilhør, sammenhold, anerkendelse og respekt)
  • Personlige kriterier (Indflydelse, udvikling, karrieremuligheder, løn og arbejdsvilkår, alternative muligheder)

Lederopgaven for dig er at sikre disse faktorer bliver forenet, selvom nogle kan synes modstridende. Denne opgave stiller imidlertid store krav til lederen, fordi de betingelser han/hun skal handle under, hele tiden forandrer sig.

Erhvervs- og samfundsudvikling vil fortsat være præget af ændringer i form af:

  • Medarbejdernes uddannelsesniveau og ambitionsniveau
  • Internationalisering
  • Teknologi
  • Strategisk fokusering

Alle disse forhold retter sig mod ledelsessystemet. Ledelse bliver et centralt element i udviklingsprocessen og forandringsledelse bliver den væsentligste udfordring.

Lederens hverdag og opgaver er allerede begyndt at bevæge sig gradvist væk fra driftsbetonede opgaver over mod planlægning og ledelse af forandring og udvikling.

Kommentarer

Strategisk fokusering

Stiller krav til virksomhedernes evne til at læse fremtiden og sikre en kontinuerlig udvikling af konkurrenceevnen. Strategisk arbejde skal foregå  på alle niveauer, fordi det er arbejdsgrundlaget for alle ansatte. Strategien er rammen om de valg virksomheden løbende træffer og som skal føre til de fremtidige mål.

Teknologi

Bliver både mere kompliceret og fleksibel for at kunne imødekomme kvalitets- og kundespecifikke krav.

Internationalisering

Et større marked vil betyde nye indtjeningsmuligheder, men samtidig betyde øget konkurrence og skærpede krav til effektivitet og kvalitet, hvilket igen stiller krav om kommunikation, kreativitet og mobilitet.

Medarbejdernes uddannelsesniveau og ambitionsniveau

Ift. "Medarbejdernes uddannelsesniveau og ambitionsniveaupunktet" så vil dette betyde at flere vil stille krav til virksomheden, som rækker ud over de traditionelle krav om og arbejdsvilkår f.eks. i form af udviklings- og læringsmuligheder.