Læringszoner

 

”Når du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået!”

 Når vi har noget nyt at lære så er der 3 typiske måder dette bliver modtaget på – den trygge zone, lærings-zonen og panikzonen.
 

Den trygge zone

Den trygge zone er det sted, hvor vi befinder os, når vi laver det, vi allerede kan og er trygge ved herunder rutine opgaver m.m.. Den trygge zone indbefatter dog ikke meget læring og dermed bidrager den heller ikke til personlig udvikling. 
 

Læringszonen

Hvis vi ønsker at lære noget nyt, så er vi nødsaget til at rykke os fra den trygge zone og dermed løbe en risiko, dvs. at gå fra at være i trygge rammer til at være i utrygge rammer grundet usikkerhed. Læringszonen er dog ikke skræmmende, idet man ikke er 100% ukendt med undervisningsmaterialet. Den trygge zone er fortsat indenfor rækkevidde, og dermed giver det, det indspark som gør, at man opnår en personlig udvikling og større selvtillid – man skubber grænserne for hvor lagt ud man tør at presse sig selv i læringszonen.
 
I en ”learn by doing” session vil deltagerne blive bedt om at sætte egne mål som netop befinder sig i læringszonen og dermed være med til at bidrage til personlig udvikling.
 

Panik-zonen

Panik-zonen er den zone, hvor vi er kommet ud på dybt vand, dvs. hvor vi er blevet sat i en situation, som gør os meget utrygge og genkendeligheden er væk - intet ved situationen er normalt og alt er nyt.
 
Panik zonen gør det meget svært for den enkelte deltager at lære noget nyt grundet de nye omgivelser, værktøjer o.s.v.