Læringsmodeller

Det kan være en hjælp at knytte teamets erfaringer til en læringsmodel således, at alle har et fælles og ensartet værktøj til at gennemgå en evalueringsproces med henblik på, at opnå en bedre forståelse og læring af de hændelser og beslutninger, som der er blevet foretaget undervejs i processen.

Dette kan også være en katalysator for en dybere undersøgelse af teamet med udgangspunkt i to spørgsmål:
-          Hvad virkede?
-          Hvad skal vi gøre anderledes næste gang?

Jeg vil i nedenstående beskrive forskellige modeller som man med fordel kan tage udgangspunkt i.