Hvad bestemmer vores adfærd

Du har sikkert i din tidligere uddannelse hørt udtalelser som:

"Vi må skabe nogle holdningsændringer!" eller "Det er et spørgsmål om holdninger!".

Lige så ofte går man i stå på spørgsmålet: "Hvordan gør man det?".

Medarbejderne er mennesker og mennesker er ikke altid så fuldkomne som man drømmer om.

Mennesker lader sig som maskiner programmerer med alt, dog under hensyntagen til modtagelighed og slitage. Til forskel fra maskiner har mennesket en tilbøjelighed til kun at give fra sig, hvad det har lyst til og når det passer det.

- Ikke til at regne med - ikke til at styre. Er det kedeligt for en leder? - Nej absolut ikke, det er her udfordringen ligger.

Som barn er vi kodet med såvel mål og begavelse som en række karakteregenskaber. Vi er i besiddelse af en eller anden af fornuft, vilje og beslutsomhed, men har hertil kommer hele følelsesregistret, hvor vi gennem livet oplever glæder, sorger, smerter og lidelser, som præger vor personlighed.

Foredomme opstår - man danner sig holdninger til tingene og indtrykkene gennems som erfaringer. Hele registret af begavelse, karakter, fordomme, holdninger og erfaringer, som danner vor personlighed, kan være meget vanskelig at gennemskue og styre. Vi kna knapt klare det for os selv og derfor endnu vanskeligere for andre.

Skal vi som ledere have en chance for at styre mennesker, bliver vi nød til at interessere os for den psykologiske filosofi for at se, hvorfor mennesker handler som de gør.

Adfærd bestemmes ikke kun af personlighed og sindstilstand. Den bestemmes også af det aktuelle miljø du befinder dig i.

Er du f.eks. til VM finalekamp i håndbold, så vil du sikkert råbe og skrige som alle andre, ja måske bære klaphat!

Er du til et møde i virksomheden, vil såvel adfærd som påklædning være en anden, ligeledes vil måden du taler på være anderledes.

Fælles for begge arrangementer er, at de godt kan være dejlige at være med til  og at indholdet kan skabe glæde. Med andre ord: Adfærden påvirkes af situationen og det, der sker i det pågældende miljø.

Resultatet af din ledelse er afhængig af en hensigtsmæssig adfærd i en given situation. Derfor er det vigtigt at du som leder beskæftiger dig med det, der udløser adfærden i din ledelse, nemlig:

  • Situationen
  • Personligheden
  • Samspillet

Som leder kan du ikke bede dine medarbejdere om at ændre holdning til pressede arbejdssituationer, ej heller nedkæmpe følelser opstået af nervøsitet eller stress. Det kommer der i hvertfald ikke noget godt ud af.

Som leder bør du koncentrere din energi og viden på, at finde frem til hvilke jobværdier (normer) dine medarbejdere har, samt gennem dette værdigrundlag skabe din ledelsesmæssige udgangspunkt.