Svar på kommentar

Afklaring af teamets 5 R'er

Rammer

Her afklares og bearbejdes de organisatoriske rammer omkring gruppen.

 • Hvordan er vi organiseret.
 • Hvad er gruppens ansvar.
 • Hvad skal vi og hvad kan vi?
 • Hvad kan vi ikke og hvad er vi tvivlende overfor?
 • Hvad er vores kompetencer? Hvilke beføjelser/kompetencer
 • Hvad må vi?
 • I hvilke sammenhænge skal vi arbejde?
 • Hvilke rammer har gruppen
 • Opbakning oppefra, nedefra og udefra.
 • Ressourcerne.
 • Arbejdsbetingelserne
 • Gruppens forventninger og bekymringer

 

Relationer

Her afklares og bearbejdes gruppens ønsker til relationer til omverden og internt.

 • Klima - Samarbejde - Normer - Kommunikation.
 • Hvordan træffes beslutninger.
 • Hvordan håndteres konflikter.
 • Hvem arbejder og taler med hvem.
 • Hvordan skal relationerne være til omverden.

 

Retning

Her afklares/belyses virksomhedens/afdelingens mål - som gruppen laver egne visioner/mål i forhold til.

 • Gruppens mål og delmål.
 • Hvad der skal til for at nå målene.
 • Kvalitet.

Eksempler på mål på gruppens vedligeholdelse og udvikling:

 • Følge op på hvilke uddannelser, der er til rådighed for gruppen
 • Efterleve de aftalte" spilleregler" .
 • Sikre et sundt arbejdsmiljø.
 • Skabe resultater gennem effektiv kommunikation.
 • Sikre gruppens udvikling gennem uddannelse.

 

Roller

Afklaring af gruppens rollesammensætning som vedgås af de enkelte medlemmer i forhold til deres ansvar og kompetencer - Her afklares forholdene:

 • Om gruppens rollesammensætning
 • Accept i forhold til ansvar og kompetence forhold.

I en gruppe må alle IKKE tror, at alle gør alt. Derfor er det vigtigt at gruppen får afklaret gruppens rollefordeling, ansvar og kompetence.

Der kan diskuteres:

 • Tag de enkelte roller og vurder rollernes ansvar og kompetencer, i forhold til den aktuelle hverdag.
 • Tag evt. stilling til et rotationsmønster for de enkelte roller og udarbejd en rotationsplan, hvori der indgår oplæring og overdragelse.

Eks. på spilleregler:

 • Vi vil have en god omgangstone
 • Alle har initiativ pligt
 • Alle skal udvise respekt for hinanden
 • Alle skal dele ud at sin erfaring

 

Regler

Der udarbejdes regler for adfærd som vedgås i ordlyd og indhold. Hvilke spilleregler skal gælde i gruppen - regler for adfærd.

 • Arbejdsdeling og overleveringer.
 • Kvalitet.
 • Kommunikation og information.
 • Retten til at sig til og fra.
 • Hvordan træffer vi beslutninger.
 • Regler for møder.
 • Regler for håndtering at konflikter.
 • Regler for gruppens styring.

 

Svar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
 • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
 • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
 • Billeder kan ikke tilføjes til dette indlæg.

Yderligere information om formateringsmuligheder