Målet med Protrack.dk er at indsamle, dele og udbyde viden om projektstyring, ledelse og teambuilding.

Velkommen til Protrack.dk

Formålet med Protrack.dk er at rådgive, indsamle og vidensdele om flg. emner:

 • Grundlæggende ledelse
 • Projektstyring og ledelse
 • Teambuilding og evaluering
 • Videndeling om projekt- og teambuilding øvelser og opgaver

I tilfælde af en eventuelt forespørgsel på en konkret opgave eller lign. så bedes du benytte vores kontaktformular - bemærk at alle henvendelser vil blive behandlet seriøst og fortroligt.

De fire lederstile (adfærdstyper)

I teorien om situationsbestemt ledelse tages der udgangspunkt i 4 forskellige lederstile. Disse er:

 • Ordre/Kontrol
 • Oplære
 • Motivere
 • Delegere

Ordre/kontrol
Med ordre og kontrol menes, at lederen fortæller, hvad der skal gøre, hvorfor, hvordan og hvornår opgaven skal udføres, samt at lederen kontrollerer at opgaven er udført. Ordre/kontrol må ikke forveksles med den autoritære lederstil.

Mental parathed

Kan tilsvarende underopdeles i følgende egenskaber:

Selvtillid
Udtrykker troen på egen kunnen, personlig udstråling m.v.. Specielt udtrykkes lysten til at påtage sig nye opgaver.

Selvstændighed
Udtrykker evnen og viljen til at arbejde selvstændigt samt evnen og viljen til at handle efter egen overbevisning fremfor at behage andre.

Faglig modenhed

Kan opdeles i følgende underpunkter:

Faglig viden
Udtrykker hvorvidt medarbejderen har tilstrækkelig faglig viden til at løse opgaven.

Faglig potentiale
Udtrykker medarbejderens evner til at lære nye ting samt løse opgaver.

Planlægge
Udtrykker evnen til effektiv og systematisk planlægning af egne opgaver, herunder forståelse for helheden.

Situationsbestemt ledelse

 Situationsbestemt ledelse - teambuilding
Teorien om situationsbestemt ledelse siger, at hensigtsmæssig leder-adfærd tager udgangspunkt i bestemmelse af medarbejderens evner, villighed og muligheder i forhold til den konkrete opgave.

Ledelsesformer

De 3 mest anvendte ledelsesformer kaldes autoritær, demokratisk/medengagerende og laissez-faire ledelse.

Den autoritære leder er karakteriseret ved at ledere:

 • Fastsætter gruppen mål og arbejdsform
 • Kun afgiver den strengt nødvendige information
 • Udsteder ordrer
 • Benytter hæmmende autoritet

Den demokratiske leder er karakteriseret ved at lederen:

Autoritet

Autoritet er et forhold mellem to personer. Hvis personen A har den fuldstændige autoritet over for personen B, vil B – uden indvendinger – udføre de råd og ordrer, som A giver ham/hende.

Lederrollen

"En leder har kun succes, hvis hans/hendes medarbejdere har succes", har en topleder i dansk erhvervsliv udtalt. Ledelse er dermed et spørgsmål om:

At skabe resultater gennem andre menneskers indsats.

Mange, der ikke har haft lederansvar, tror fejlagtigt at ledelse har noget at gøre med at lederen fortæller andre, hvad de skal gøre, fordi:

Grundlæggende ledelse

Alt imens du i din dagligdag sidder begravet i resultatkrav, budgetkrav, produktionsmål, planlægning m.v. ændrer verden sig udenfor i store spring.

Hvis du som leder vil takle disse nye udfordringer vil det være nødvendigt at udvikle sig sideløbende med forandringerne ikke bare på kurser, men også i dagligdagen på jobbet i virksomheden omkring medarbejderen.

Det vil være nødvendigt at udnytte det lærte for herigennem at udvikle nye tænkemåder, nye færdigheder og nye evner til at imødegå forandringernes turbulens.  Dette vil kræve:

Afklaring af teamets 5 R'er

Rammer

Her afklares og bearbejdes de organisatoriske rammer omkring gruppen.

Udgiv indhold